bannerlienhe

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật RINOVA

Địa chỉ: Số 22, Đường số 2, P. Thảo Điền, Q2, TP HCM

Điện thoại : 028 2253 9070 – Fax: 028 2253 9080

Website: www.rinova.vn

Email: info@rinova.vn

Hotline: 0963 557 554 – 0963 030 810

Mã số Thuế: 0314 680 469